Uncategorized

Varför ska vi prata mer om ESSENCE i förskolan?

I en grupp på 21 barn vet vi att minst två barn behöver särskilt stöd för att få rätt förutsättningar för individuellt lärande. Det kan vara barn som är överaktiva eller inte tar någon plats alls och därför  “faller mellan stolarna”.  För att förstå barnets behov är det viktigt att se bortom ytan och förstå …

Varför ska vi prata mer om ESSENCE i förskolan? Read More »

Pedagoger – jobba med hela barnperspektivet

Om du arbetar inom förskolan och ett barn i barngruppen visar på symtom som språklig sårbarhet, begränsningar inom socialt samspel och bristande ögonkontakt, kan tankarna lätt gå till att barnet har  en autismproblematik. Dessa symptom är vanliga hos barn som senare i livet får en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF – oavsett om det handlar om en …

Pedagoger – jobba med hela barnperspektivet Read More »