vardagskompassen

Vi stöttar föräldrar och pedagogiska verksamheter att navigera kring barn som utmanar 

genom individuella insatser – digitalt eller på plats hos er

Våra tjänster och samarbetspartners

Förälder eller vårdnadshavare

Vi vägleder och ger individuella stödinsatser för dig har barn som utmanar i i vardagen eller i förskolan/skolan.

Pedagogisk verksamhet

Vi anpassar våra insatser utifrån era behov - föreläsningar, workshops, vardagligt bollplank - fysiskt eller digitalt.

Samarbetspartners

Vi söker regelbundet efter partners som vill ingå i vårt nätvärk. Här kan du läsa mer om vilka vi samarbetar med idag.

Vardagskompassen fungerade som ett bollplank där jag kunde ta upp smått som stort - tillsammans diskuterade vi och kom fram till möjliga lösningar på olika utmaningar och situationer. Vi hade en fin och öppen kommunikation vilket hjälpte mig att ta mig vidare i utvecklingen och mitt tillvägagångsätt gentemot mina barn

Anna Edmark 

Om oss

Varför ska du använda vardagskompassen?

Vi är föräldrar som uppfattat behovet av individanpassade stödinsatser till familjer och pedagoger för att navigera rätt kring barn i behov av särskilt stöd. Vi har möjlighet att anpassa våra insatser efter ditt behov under kortare som längre perioder – digitalt eller på plats hos er

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar.
Tveka inte att höra av dig till oss!