Tidiga insatser till barn med NPF - Gratis seminar

Vad är ESSENCE och hur knyter det an till NPF? Arbetar du som rektor eller pedagog inom förskolan och vill få inspiration, praktiska tips samt öka din och dina kollegors kunskap om vad ESSENCE är? Passa på att ladda ner denna gratis föreläsningen inom området. 

 

I detta seminar går vi igenom: 

– Vad är ESSENCE och hur knyter det an till NPF

– Vad säger forskningen om tidiga insatser kopplat till NPF

– Hur kan du praktiskt arbete med tidiga insatser i förskolan 

Gratis seminar_tidiga insatser till barn med npf