Om oss

Vi är föräldrar som uppfattat behovet av individanpassade stödinsatser till familjer och pedagoger för att navigera rätt kring barn i behov av särskilt stöd

Bakgrund

Att bli förälder är en ny erfarenhet för oss alla. Vi prövar oss fram för att hitta det som passar just vårt barn utifrån familjens förutsättningar. Att få barn som tidigt visar på behov av särskilt stöd ställer högre krav på kunskap om strategier och kan väcka oro och osäkerhet kring hur vi bäst ska stötta vårt barn. Mycket av den information som idag ges om barns utveckling och om olika diagnoser är på en generell nivå. Många av de stödinsatser som ges är resurskrävande och begränsade. Till exempel är autismspektrat väldigt brett vilket inte bara ställer höga krav på mer specifik kunskap om barnets utmaningar och behov, utan också på de individanpassade insatser som passar just den enskilda familjens vardag.

Många föräldrar och pedagoger som vi har pratat med beskriver svårigheter med att hitta tydlig information, man efterfrågar mer praktiskt stöd i vardagssituationer i hemmet eller i förskolan/skolan. Flera saknar ett bollplank utifrån särskilda frågeställningar. Det finns också många föräldrar som bara behöver prata med en psykolog eller specialpedagog om sin oro kring sitt barn. Allt detta önskar vi bidra med.

Vår vision
Genom att dela kunskap och ge verktyg att möta barnet i sin kontext vill vi skapa en fungerande vardag för barnfamiljer och pedagoger.
När vi tillgängliggör underlag för beslutsfattare i samhället bidrar till vi till en mer hållbar verksamhet.

Catharina Utbildad specialpedagog med spetskompetens inom NPF. Har bl.a. arbetat inom Habiliteringen, central barn- och elevhälsa och resursförskolor för barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Har bred erfarenhet och kunskap om TBA och föräldrastöd. 

Roll : Behandlande specialpedagog, VD & grundare

Helena : Utbildad specialpedagog med särskild spetskompetens inom tal, språk och kommunikation. Handleder idag pedagoger kring bl.a. språkutvecklande arbetssätt och tillgängliga miljöer. Har jobbat inom förskola i över 20 år och de senaste 10 åren inom central barn- och elevhälsa. 

Roll : Behandlande specialpedagog

Douglas : Har ett stort engagemang för barns individuella möjligheter att må bra. Arbetar med Informationssäkerhet och hållbarhetsfrågor på ett mjukvarubolag. 

Roll : Informationssäkerhetsansvarig & grundare

Anna Jag är förälder till en son med autism och har goda insikter i vilka utmaningar som kan uppstå i föräldrarollen. Jag och min man hade turen att få individuell rådgivning av en specialpedagog både digitalt och i hemmet. 

Roll : Marknadsansvarig & grundare

Rasmus : Förälder till barn med autism, är således själv målgruppen samt även mottagare av pedagogisk hjälp som betytt all skillnad för min familj. Är regissör och producent och jobbar med att få ut kommunikation runt vårt pedagogiska stöd.

Roll : Media-och film & grundare