Integritetspolicy

Är du besökare på hemsidan?

Att inhämta samtycke för Cookies i samband med att ni besöker vår hemsida är viktigt för oss. Ni väljer själva, via verktyget i vänstra nedersta hörnet på hemsidan (Cookibot), vilken typ av information vi får inhämta och behandla.

Syftet med informationsinsamlingen är att analysera varifrån våra besökare kommer så att vi lättare kan förstå hur vi ska nå föräldrar och verksamheter i behov av stöd.

Det är mycket enkelt att återkalla samtycket om så önskas via samma verktyg.

När du väljer att arbeta med oss?

- Grundläggande personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post och demografi.
- Finansiell information som fakturarelaterad information.
- Innehåll som du har laddat upp eller delat med Vardagskompassen, som foton, kommentarer, artiklar och videoklipp.
- Känsligt data behandlas då vår verksamhet bland annat bygger på ett hälsotillstånd.

Behandlande personal som har kontakt med familjen lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Information som familjer delger specialpedagoger, logopeder och psykologer under möten delas inte med andra inom Vardagskompassen om inte Familjen ger sitt godkännande vid förfrågan. Ingen information lämnas vidare till tredje part såvida inte en särskild överenskommelse mellan Vardagskompassen och familjen görs.

Hur samlar vi personuppgifter?

I allmänhet samlar Vardagskompassen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer som är kopplade till oss.

Varför behandlar vi personuppgifter?

- Hantera kontakt, överenskommelser/avtal och betalningar
- Genomföra relevanta konsultationer
- Utbilda- och vidareutbilda personal inom Vardagskompassen

Var finns personuppgifter lagrade?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar ovan nämnda uppgifter så länge ni arbetar med oss. Skulle överenskommelsen/avtalet avslutas sparas datat i ytterligare 12 månader. Därefter tas uppgifter som kopplar kunden till datat bort. Information om ekonomiska transaktioner sparas i enlighet med svensk lagstiftning.

Var vänder jag mig om jag har frågor?

Ni vänder er till info@vardagskompassen.se och skriver GDPR i subjektet.