Våra tjänster

 

“Vi fick den bästa grunden och kunskapen för att kunna utföra träningen i vardagen hemma och även resurspersonen
i förskolan fick mycket goda kunskaper.”

Förälder eller vårdnadshavare

Oavsett vad du har för önskemål eller behov börjar vi alltid med ett första kostnadsfritt samtal. På så sätt kan vi få en bättre bild av hur ert behov ser ut, vilket också möjliggör ett bättre samarbete och en effektivare stödinsats. Du bokar det genom att göra en  intresseanmälan i vårt kontaktformulär

 

Våra insatser kan vara: 

  • Hembesök med praktisk handledning, tips på verktyg och hjälp med kognitivt stödmaterial
  • Digital konsultation

Pedagogisk verksamhet

Barn med olika funktionsvariationer kan utmana verksamheten och pedagogerna. Ofta blir ”stöd och stimulans” inte tillräckligt för barnen som behöver mer planerade och konkreta stödinsatser. Men var börjar man? Vilka delar är viktiga att prioritera och hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för dessa barn? 

 

Vi har goda möjligheter att anpassa våra insatser utifrån verksamheternas behov och är väl insatt i de lagar och riktlinjer som styr verksamheternas uppdrag. Vi kan bidra med föreläsningar/workshops som vi följer upp med samtal/handledning, antingen fysiskt eller digitalt, utifrån de barn som finns i verksamheten.

 

Kontakta oss genom en intresseanmälan så planerar vi tillsammans ett upplägg som passar just era behov.

Samarbetspartners

Vi söker regelbundet efter partners som vill ingå i vårt nätvärk. Vill du jobba tillsammans med oss för att fler barn och ungdomar och deras familjer ska få större möjligheter till en bättre och ljusare framtid. Hör gärna av dig till oss!

 

Särskilt glada är vi att vi nyligen inlett ett samarbete med Sefif -branchförbundet för fristående skolor samt TerapihundenBruna. En terapihund kan fungera som en
fin stödinsas på en förskola, skola eller i hemmet. 

Vanliga frågor från privatpersoner

– Hur länge kan en stödinsats pågå? 

Det beror på ert behov av stöd. För vissa familjer räcker det med att få fem samtal under en begränsad tid, medan andra familjer behöver praktisk vägledning i hemmet varvat med telefon- eller videosamtal under flera månader, ert behov styr. Du kan självklart välja att avbryta stödet när som helst.

– Kan stödinsatser pågå i hemmet? 
Ja, vi är verksamma inom stor-Stockholm och kan endast erbjuda hembesök och fysiska möten inom Stockholms län. Digital rådgivning är däremot tillgänglig för alla oavsett plats i världen

– Vad kostar det? 
Första samtalet är gratis. Därefter bestämmer vi tillsammans vidare stöd/insats samt kostnad.